ثبت نام غیرحضوری

ثبت نام غیرحضوری در کارگزاری

ثبت نام غیر حضوری در کارگزاری:

الزامات: دراختیار داشتن اسکن تصاویر صفحه اول و سوم شناسنامه و کارت ملی

ثبت نام آنلاین و دریافت کد بورسی، امکان همزمان ثبت نام در سجام و دریافت کد بورسی ثبت نام غیرحضوری

1.1. ثبت نام سجام و احراز هویت قبلا انجام داده ام: ثبت اطلاعات تکمیلی تا مرحله نهایی،پرینت.

1.2. ثبت نام سجام و احراز هویت قبلا انجام نداده ام: ثبت نام آنلاین ثبت نام غیرحضوری
دریافت کد پیگیری

یکبار مراجعه، به هریک از دفاتر پذیرش کارگزاری مشاوران سهام لیست دفاتر و شعب

راهنمای دریافت کدبورسی