آنلاین پلاس

سامانه معاملات آنلاین

سامانه معاملات آنلاین (آنلاین پلاس)

امکان دریافت کد برای همه دارندگان کد بورسی، امکان انجام معامله فقط در ساعات معاملات به صورت مستقیم

الزامات :

1. مشتری کارگزاری مشاوران سهام

2. دراختیار داشتن رمز عبور معاملات برخط

گام اول: مراجعه به لینک معاملات آنلاین

معاملات آنلاین

راهنمای استفاده از سامانه آنلاین پلاس راهنمای سامانه آنلاین پلاس

تغییرات اعمال شده در نسخه 3.7.3 آنلاین پلاس تغییرات اعمال شده