معاملات آفلاین

سامانه معاملات آفلاین - اینترنتی

سامانه معاملات آفلاین (اینترنتی)

امکان دریافت کد برای همه دارندگان کد بورسی، امکان ثبت معامله در خرج از ساعات معاملات (درخواست معاملات آفلاین توسط معامله گر انجام خواهد شد)

الزامات :

1. مشتری کارگزاری مشاوران سهام

2. دراختیار داشتن رمز عبور معاملات اینترنتی

گام اول: مراجعه به لینک معاملات آفلاین

معاملات آفلاین