ثبت نام حضوری

ثبت نام حضوری

ثبت نام حضوری:


-1-5-1-الزامات ثبت نام حضوری مشتری حقیقی:

ثبت نام در سجام، ثبت نام در سایت خصوصی سازی

1. در اختیار داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی.

2. برای ثبت نام افراد زیر 18سال سرپرست باید حضور داشته باشد. بنابراین پدر یا در صورت نبودن پدر، پدربزرگ یا قیم او، مدارک شناسایی خودش و متقاضی زیر 18 سال را به دفاتر پیشخوان دولت می‌برد تا احراز هویت را انجام دهند. حساب بانکی معرفی شده حتما باید به نام فرزند باشد.

3. در صورت وکیل داشتن اصل وکالتنامه الزامی است

مدارک لازم برای احراز هویت سرپرست یا وکیل:

اصل شناسنامه به همراه کپی صفحه اول و صفحه توضیحات

اصل کارت ملی به همراه کپی از پشت و روی آن

کد رهگیری که در مرحله آخر ثبت نام سجام ارسال شده


گام اول

حضور فیزیکی در یکی از دفاتر پذیرش کارگزاری مشاوران سهام

لیست دفاتر و شعب

فرم های مرتبط

فرم مشخصات مشتریان حقیقی ایرانی فرم درخواست کدبورسی فرم قرارداد وکالتی

روش بهینه

ثبت نام غیرحضوری-الزامات ثبت نام حضوری مشتری حقوقی:

در اختیار داشتن اصل مدارک روزنامه های رسمی "آگهی تأسیس"، "آخرین تغییرات" و نامه درخواست کد خطاب به کارگزاری ، کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیات مدیره

گام اول

حضور فیزیکی یک نفر به عنوان نماینده در یکی از دفاتر پذیرش کارگزاری مشاوران سهام

لیست دفاتر و شعب

فرم های مرتبط

فرم مشخصات مشتریان حقوقی ایرانی فرم درخواست کدبورسی فرم قرارداد معاملات اینترنتی

فرم قرارداد معاملات برخط فرم قرارداد معاملات تلفنی-1-5-3- ثبت نام حضوری اتباع خارجی: :

ثبت نام اتباع خارجی حقیقی یا حقوقی به زودی فعال خواهد شد.

الزامات: اصل پاسپورت و بودن نام پدر در آن (در صورتی که نام پدر در پاسپورت قید نشده مدرکی که نام پدر در آن باشد)

گام اول. حضور اتباع متقاضی اخذ کد بورسی در دفتر کارگزاری

گام دوم. تکمیل فرم های مشخصات مشتریان اتباع(حقیقی یا حقوقی) و فرم درخواست کد بورسی

گام سوم. عقد قرارداد های فی مابین مشتری و کارگزاری به منظور امکان انجام معاملات.

فرم های مرتبط

فرم درخواست مشخصات مشتری حقیقی-غیر ایرانی فرم درخواست مشخصات مشتری حقوقی-غیر ایرانی فرم درخواست کد بورسی-غیر ایرانی

فرم قرارداد معاملات اینترنتی فرم قرارداد معاملات برخط فرم قرارداد معاملات تلفنی