راهنمای مشتریان

راهنمای مشتریان

راهنمای مشتریان :


راهنمای استفاده از لینک شرکت ها و نهادهای تابعه سازمان بورس اوراق بهادار


نهاد تابعه نام شرکت یا سامانه اطلاعات قابل بهره برداری نشانی اینترنتی
سازمان بورس اوراق بهادار سازمان بورس اوراق بهادار قوانین - آئین نامه ها - دستورالعمل ها www.seo.ir
اداره امور گواهینامه های حرفه ایی www.icms.seo.ir
شرکت بورس اوراق بهادار تهران شرکت بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات بازار : بازار نقد - آتی - تبعی - بدهی - ETF - اختیار قوانین و مقررات - شرکت های
کارگزاری - نمادهای دارای بازار گردان شرکت های تامین سرمایه - صندوق های سرمایه گذاری(203 صندوق)
tse.ir
مدیریت فناوری بورس تهران شركت مديريت فناوري بورس تهران www.tsetmc.com
سامانه اطلاع رسانی سهامداران در سایت شرکت بورس - شرکت فصل رایانه - غیر فعال www.saham.tse.ir
شرکت فرابورس ایران شرکت فرابورس ایران بازار اول - بازار دوم - بازار سوم بازار پایه زرد - بازار پایه نارنجی - بازار پایه قرمز ETF - اوراق با درآمد ثابت
- تسهیلات مسکن - بازار دارائی فکری اختیار معامله - SME
www.ifb.ir
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکت سپرده گذاری و تسویه وجوه سایت اصلی شرکت سپرده گذاری www.csdiran.com
سجام سامانه جامع اطلاعات مشتریان : احراز هویت برای سرویس های بازار سرمایه www.sejam.ir
سامانه سهام عدالت در سپرده گذاری سامانه استعلام و آزاد سازی سهام عدالت / مشاهده دارایی سهام عدالت sahamedalat.ir
IPS سامانه وضعیت دارایی ips.csdiran.com
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس فرهنگ سازی - آموزش - اطلاع رسانی www.sidsco.ir
سایت تالار مجازی بورس خرید و فروش مجازی سهام - شبیه سازی معاملات www.irvex.ir
سهام عدالت(سازمان خصوصی سازی) سامانه الکترونیکی سهام عدالت آزادسازی سهام عدالت و مشاهده اطلاعات صورت وضعیت دارایی سهام samanese.ir/start
سایت اطلاع رسانی مشاهده آخرین اخبار مربوط به سهام عدالت و قوانین و مقررات مربوطه news.samanese.ir
سهام عدالت (شرکت سپرده گذاری) سامانه استعلام و آزاد سازی سهام عدالت مشاهده دارایی سهام عدالت / اخبار / اپلیکیشن همراه سهام عدالت sahamedalat.ir
مدیریت فناوری بورس تهران مرکز پردازش اطلاعات مالی گردآوری و پردازش داده های اثرگذار بر تصمیم سرمایه گذاران، ارائه داده ها و اطلاعات
پردازش شده بازارهای مالی ایران در سطوح مختلف و برای گروه های مختلف كاربران. در این كار
تلاش شده با كمك دست اندركاران و ذی نفعان بازارهای مالی، داده های متنوع از دیدگاه های
گوناگون گردآوری شده و پس از پردازش به صورت های مختلف در اختیار علاقمندان قرار گیرد.
www.fipiran.com