سوالات متداول سهام عدالت

سوالات متداول سهام عدالت

در صورتیکه شخص مشمول سهام عدالت برای انتخاب روش مدیریت سهام خود اقدام نکند به صورت پیش فرض برای وی روش مدیریت غیر مستقیم انتخاب می شود.

بعد از انتخاب روش مستقیم، سازمان خصوصی سازی برای مشمولان سهام کد بورسی صادر می کند و سهام اختصاص پیدا کرده به هر نفر را به این کد منتقل می کند. در این مرحله در صورت تمایل به فروش باید نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

ثبت نام غیرحضوری

در این حالت سازمان خصوصی سازی بعد از ثبت دارایی شرکت های سرمایه گذاری استانی، سهام این شرکت ها را به کد بورسی مشمولانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند منتقل خواهد کرد. در این مرحله در صورت تمایل به فروش سهام در این شرکتها باید نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

ثبت نام غیرحضوری

در صورت انتخاب سهام عدالت به مالکیت شرکت سرمایه گذاری استانی، فرد مشمول مالک سهام این شرکت می شود که در نتیجه قادر به انجام تغییرات در ترکیب سهام عدالت نخواهد بود.

در این سامانه فقط سهام عدالت افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند قابل مشاهده است.

موضوع سهامداری و سرمایه گذاری بسته به اهداف سرمایه گذار از چند روز تا چند ده سال عمر می کند. و سهامدار می تواند بسته به پیش بینی خود از آینده بازار اقدام به نگهداری یا فروش این سهام کند.

امکان انحصار وراثت تا پایان فرایند آزادسازی سهام عدالت وجود نخواهد داشت. در این موارد وراث می توانند بعد از پایان آزادسازی سهام عدالت با مراجعه به دفاتر پیش خوان و ارائه مدارک نسبت به تقسیم سهام عدالت اقدام نمایند.