سهام عدالت 2

سهام عدالت

سهام عدالت:


الزامات:

ثبت نام در سجام، ثبت نام در سایت خصوصی سازی

ثبت نام در سجام

1.گام اول
مراجعه به لینک فروش سهام عدالت

فروش سهام عدالت