باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان:


باشگاه مشتریان با هدف ارتقا و بهبود سطح کیفی و کمی‌ خدمات و در راستای مشتری مداری و جلب رضایت سرمایه‌گذاران محترم، پایه‌ریزی شده است. و هر شخص این امکان را دارد تا ضمن عضویت، از مزایا و امکانات آن بهره‌مند شود در ادامه نحوه عضویت، امکانات موجود و مزایای مربوط به مشتریان و کاربران در سطوح مختلف باشگاه، توضیح داده خواهد شد.

گام اول: عضویت در باشگاه

عضویت در باشگاه مشتریان

- امکانات و مزایا باشگاه:

1. تخصیص بسته های اعتباری، بسته های مشاوره

2. درصد تخفیفات کارمزد، کلاس های آموزشی، کتاب

3. شرکت در مسابقات

- استفاده از مزایای باشگاه مشتریان:

الزامات: 1. عضویت در باشگاه