تحلیل تکنیکال دارایکم

(هدف از ارائه اين تحليل بررسي و آشنايي با نماد مي باشد و به هيچ عنوان سيگنال خريد و يا فروش نيست)