تحلیل ها

شرکت بورس کالاعلام کرد که میلگرد فولادی شرکت صنایع آهن وفولاد در بازاراصلی بورس کالای ایران مورد پذیرش قرار گرفت.