شماره حساب ها

حساب های بانکی

حساب های بانکی کارگزاری مشاوران سهام


معرفی حساب های بانکی کارگزاری:

لینک شماره حساب های کارگزاری مشاوران سهام جهت مشتریان، و شرکت نسبت به واریز وجه به سایر حساب ها هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.


ردیف نام بانک شعبه کدشعبه شماره حساب شماره شبا
1 ملی بورس 695 0101083001002 IR500170000000101083001002
2 سامان سی تیر 849 849-40-106472-1 IR530560084904000106472001
3 اقتصاد نوین -- 170 170-2-3263874-1 IR910550017000203263874001
4 ملت بورس 6205 33950207/62 IR590120000000003395020762
5 شهر بورس 234 0100843153874 IR020610000000100843153874
6 آینده وصال شیرازی 272 0100523999004 IR840620000000100523999004
7 ایران زمین انقلاب 114 114-11-1365385-1 IR060690011401101365385001
8 دی وزراء 150 0105026699006 IR390660000000105026699006
9 پارسیان برج تجارت الکترونیک 1016 20100383819606 IR430540101620100383819606
10 گردشگری قیطریه 133 133-71-643288-1 IR500640013300710643288001
11 تجارت تخصصی بورس 1043 104323383 IR870180000000000104323383
12 تجارت تخصصی بورس 1043 104323391 IR650180000000000104323391